Verksamhet

Lokalt

Kustringen arbetar för Hållbar utveckling där Lokalförvaltning är en viktig del. Kustringen har pågående projekt där lokalbefolkningen är nyckelpersoner och kommun och länsstyrelse är viktiga samarbetspartners på lokal nivå.
Läs mer

 

Nationellt

Kustringen har också ett samarbete på nationellnivå där Fiskeriverket, Folkrörelserådet, Miljödepartementet och SLU är viktiga samarbetspartners.
Läs mer

 

Internationellt

På internationell nivå har Kustringen utbyte med Indien, Afrika och Amazonas.
Läs mer

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007