Byahistorik -> Ryssbält

Namnet Ryssbält skiftar i skattelängder och jordeböcker. I 1553-års skattelängd omnämns Ryssbält för första gången och då under namnet Rijskepelt. Namnet har förändrats ett antal gånger, bland annat till; Ryskepelte, Ryskebeltett, Ryssbälte fram till nuvarande namn Ryssbält.

 

Vad betyder Ryssbält?

Det är osäkert varifrån namnet härstammar och det finns minst två tolkningar:

  • Ryss eller ryske kommer sannolikt av det finska ”rieska”, som betyder kornbrödsåkern eller kornåkern.
  • En annan tolkning är att ursprunget är finskans ”rieskamaa”, vilket betyder nyodling, nyss upplöjd jord. Det kan översättas till Nyåkern.

 

Ryssbält genom tiderna

I mitten av 1600-talet kom den förste rikslantmätaren till byn och 1648 ritades Ryssbält på en karta som ingår i "Den geometriska jordeboken". Kartan visar att byn var samlad i två områden, det som idag kallas Utannäset och Inibyn. Under 1700-talets andra hälft växte byn från sex till sju hemman. Nybyggen flyttads ut till gamla odlingar och fiskeplatser. Nya bydelar tillkom, bland annat Östanfjärden och Bodskatan. När storskiftet genomfördes 1793 fanns tio hemman och tjugo år senare bestod byn av tolv hemman. 1884-88 ersattes storskiftet med laga skiftet, vilket medförde att 46 byggnader, bland annat sju mangårdsbyggnader, tvingades flytta till respektive odlingsmarker. Vid den tiden fanns i byn sju hemman med 24 gårdar och tre soldattorp.

1848 togs beslut om att införa obligatorisk folkskola i Sverige. 1858 inrättades en ambulerande skola för byarna Ytterbyn, Storön, Ryssbält och Pålänge. Den första egna skolan fick byn år 1876. En ny skola byggdes 1934 och den lades ned efter 37 år, d.v.s. 1971.

Båk

Båk på en holme i skärgården.

 

Då vägen kom till byn

År 1911 förbättrades kommunikationerna till byn högst väsentligt, då den första vägen stod klar. Den byggdes med hjälp av ideellt arbete. Vägverket bidrog med de sprängämnen som behövdes. Vägen trafikerades först till fots eller med häst. På 40-talet anlände den första bussen till byn. Den hämtade både passagerare och böndernas mjölkflaskor. Någon gång mellan 1910 och 1920 drogs telefon till byn. Elektricitet fick byborna på tjugotalet. Från 30-talets mitt fanns poststation i Ryssbält och i slutet av 70-talet ersattes den av lantbrevbäring.

 

Ryssbält idag

Idag finns ett lantbruk, ett kooperativt daghem, ett sågverk och två maskinföretag i byn och d är bor ca. 270 personer.

 

Mer information

Ryssbälts hemsida (Extern länk)

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007