Verksamhet -> Nationellt

Fiskeriverkets diskussionsforum om hållbart fiske

Kustringen har deltagit i fiskeriverkets diskussionsforum om hållbart fiske och lokal förvaltning av fiskeresurser.
Fiskeriverket (Extern länk)

 

Miljödepartementets folklivskonferens

Kustringen har deltagit vid Miljödepartementets folklivskonferens i Riksdagshuset. Kustringen redogjorde för sitt arbete om hållbar utveckling och lokal förvaltning i bygden.
Läs mer (Extern länk)

Miljödepartementet (Extern länk)

 

Folkrörelserådet - Hela Sverige ska leva

Kustringen ingår i den rikstäckande organisationen Hela Sverige ska leva.
Folkrörelserådet (Extern länk)

Landsbygdsutveckling (tillsammans med SLU)

Kustringen har ett nära samarbete med Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Centrum för Biologiskt mångfald.

SLU har opartiskt följt, granskat och stöttat Kustringen i vårt arbete. Kustringen har tillsammans med SLU anordnat en utbildning om landsbygdsutveckling i Storöns Bygdegård där Länsstyrelser, verkstjänstemän, Kommuntjänstemän och byautvecklare från hela Sverige deltog.

Föredrag i storöns bygdegård

Några deltagare vid ett föredrag i Storöns bygdegård.

En doktorand vid SLU i Uppsala skriver en avhandling om Landsbygsutveckling där Kustringens arbete ingår.
Emil Sandström (Extern länk)

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007