Verksamhet -> Lokalt

Lokal skötsel av Getskär/Renskär

Kustringen har ett samarbete med Länsstyrelsen vad det gäller Likskärs naturreservat. I dags läget har Kustringen skötselavtal med Läststyrelsen men arbetar för att få lokal förvaltning av reservatet.
Läs mer om Getskär/Renskär-projektet.

 

Inventering av fastighetsverkets kronoholmar

Kustringen har ett samarbete med fastihetsverket och arbetar för lokal förvaltning av kronoholmarna från Halsön i öster till Dödmanshuvud i väster. Inventeringsarbete bedrivs i samarbete med stugägarna på de berörda holmarna. Fortsatt arbete i sommar.

 

Iordningställande av strövstigar

Kustringen har iordningsställt strövstigar både i Storön och Ytterbyn/Nyborg. Lederna är utmärkta med skyltar på huvudväg samt snitsling. För vägbeskrivning se dokument om aktuell by under Arkiv-menyn.

Skärgårdsturer

Skärgådsturer har under flera år anordnats i Kustringens regi. Diskussioner mellan Kustringen, Kalix Kommun & Länsstyrelsen pågår för framtida turer.
Kom gärna med i detta arbete se kommande annonser/affischer eller tag kontakt med någon av kontaktpersonerna under fliken kontakter.

 

Guidade vandringsturer

Guidade turer under sommarhalvåret anordnas regelbundet, se kommande annonser i Kalixbladet eller på förstasidan.

 

Karteringsarbete

Arbetet med kartläggning av vår specifika kultur och dess betydelse har i vinter bedrivits i studiecirkelform i Kustringens byar.

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007