Kustringen

De tre byarna Ryssbält, Storön och Ytterbyn/Nyborg räknas alla till de gamla medeltida byarna i Kalix kommun. Den äldsta bebyggelsen kan förmodligen dateras till någon gång under sent 1300-tal.

 

Kustnära

Det kustnära läget gör att byarnas historia är relativt likartad med fiske, säljakt och småjordbruk som ursprungliga näringsfång. Under den senare delen av 1900-talet har flertalet av byborna sökt sin inkomst inom handel, industri och den offentliga sektorn. Detta har medfört att många pendlar till, i första hand, Kalix för att arbeta.

 

Skärgården

Fritiden tillbringas ofta i byn eller den omgivande skärgården. Fritidsfisket är för de boende i byarna en naturlig del av tillvaron. Man fiskar på det sätt man lärt av sina förfäder; med nät, skötar och ryssjor. Fångsten kan bestå av sik, harr, havsöring, lax, abborre, gädda, lake, strömming och siklöja. Många bybor har fritidshus på någon skärgårdsö. De gör skoter- och båtutflykter i den vackra skärgården. På vårvintern åker många, både unga och gamla, skidor på isen. När vårsolen gassar kan man se pimpelfiskare, som ivrigt väntar på napp. Fritidsintressena återspeglar sig även i föreningslivet.

Skärgårdsstugor

Sommarstugor i skärgården.

Byagemenskap

Byarna har en kreativ byagemenskap med ett stort antal föreningar, vilket främjar bygemenskapen. Vid skilda tillfällen har dessa föreningar sökt samarbete. Nämnas kan det samråd som sker inom de s.k. viltvårdsområdesföreningarna där planeringen av älgjakten sker gemensamt i byarna. Sommar-arrangemanget "Kustruset" är ett annat exempel på samarbete byarna emellan.

Ungdomar på Getskär/Renskär

Ungdomar på studiebesök på Getskär/Renskär.

 

Med den ovan skrivna sammanfattningen samt den mer utförliga beskrivningen över byarna, anser vi att våra byar av tradition är förknippade med havet, skärgården och fisket och att vi därmed har den kunskap som krävs för att på bästa sätt vårda den skärgårdskultur, som ännu lever.

Hem : Kustringen : Projekt : Nyheter : Arkiv : Sajtkarta : Kontakta oss
©Copyright Kustringen, 2011
Produktion & design: Distinct Design Nordic, 2007